YouVersion Logo
Search Icon

Xuất Ai Cập 27

27
Sơ Đồ cho Bàn Thờ Tế Lễ Thiêu
1“Đóng một cái bàn thờ hình vuông bằng gỗ keo, mỗi bề 2,3 mét, cao 1,4 mét.#27:1 Nt 5 cubits dài và rộng và 3 cubits cao 2Bốn góc có bốn sừng được gắn dính liền với bàn thờ. Bọc đồng chung quanh bàn thờ và sừng. 3Thùng đựng tro, xuổng, bồn chứa nước, đinh ba, và đĩa đựng than lửa đều làm bằng đồng. 4Làm một cái rá giữ than bằng lưới đồng, bốn góc rá có bốn khoen đồng. 5Đặt rá vào bàn thờ, mép nhô ra bên trong bàn thờ sẽ giữ rá cao đến phân nửa bàn thờ. 6Làm đòn khiêng bàn thờ bằng gỗ keo bọc đồng. 7Xỏ đòn vào các khoen hai bên bàn thờ để khiêng. 8Bàn thờ được đóng bằng ván, rỗng ở giữa, như kiểu mẫu Ta cho con xem trên núi này.”
Sơ Đồ cho Hành Lang
9“Chung quanh Đền Tạm sẽ có hành lang bao bọc. Hành lang được tạo thành bằng màn vải gai mịn treo trên các trụ đồng. Trụ đồng có các móc bằng bạc và các đai cũng bằng bạc. 10Hành lang phía nam, dài 46 mét,#27:10 Nt 100 cubits có hai mươi trụ đồng dựng trên hai mươi lỗ trụ cũng bằng đồng. 11Hành lang phía bắc cũng được làm như ở phía nam, dài 46 mét, có hai mươi trụ đồng dựng trên hai mươi lỗ trụ cũng bằng đồng 12Hành lang phía tây dài 23 mét,#27:12 Nt 50 cubits màn được treo trên mười trụ dựng trên mười lỗ trụ. 13Hành lang phía đông cũng dài 23 mét.#27:13 Nt 50 cubits 14Hai bên cửa Đền Tạm có hai bức màn bên phải dài 6,9 mét, 15mỗi bức rộng 6,9 mét,#27:15 Nt 15 cubits treo trên ba trụ dựng trên ba lỗ trụ.
16Cửa vào hành lang có một bức màn dài 9,2 mét#27:16 Nt 20 cubits bằng vải gai mịn thêu chỉ xanh, tím, và đỏ. Màn được treo trên bốn trụ dựng trên bốn lỗ trụ. 17Tất cả các trụ chung quanh hành lang được viền bằng bạc, có móc bằng bạc và lỗ trụ bằng đồng. 18Vậy, chiều dài của hành lang là 46 mét, chiều rộng 23 mét, và chiều cao 2,3 mét,#27:18 Nt 100 cubits dài, 50 cubits rộng, 5 cubits cao bao bọc bằng vải gai mịn.
19Tất cả các dụng cụ dùng trong Đền Tạm, kể cả các cái móc, đều làm bằng đồng.”
Ánh Sáng cho Đền Tạm
20“Hãy truyền cho người Ít-ra-ên đem dầu ô-liu nguyên chất đến để đốt đèn trong đền, đèn này phải cháy sáng luôn. 21A-rôn và các con trai người phải lo chăm sóc đèn cho sáng luôn cả đêm lẫn ngày trong Đền Tạm, bên ngoài bức màn, trước mặt Chúa Hằng Hữu. Đây là một quy lệ người Ít-ra-ên phải giữ mãi mãi.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy