YouVersion Logo
Search Icon

Xuất Ai Cập 25

25
Dâng Hiến cho Đền Tạm
1Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se: 2“Hãy nói với người Ít-ra-ên dâng lễ vật cho Ta, và nhận lễ vật của những người có lòng chân thành. 3Đây là danh sách lễ vật:
Vàng, bạc, đồng;
4chỉ xanh, tím, đỏ;
vải gai mịn, lông dê;
5da chiên nhuộm đỏ, da dê
gỗ keo,#25:5 Nt gỗ si-tim
6dầu thắp;
chất liệu dùng làm dầu xức và hương thơm;
7bạch ngọc, và các thứ ngọc khác để gắn vào ê-phót và bảng đeo ngực.
8Họ sẽ làm cho Ta một đền thánh, và Ta sẽ ở giữa họ. 9Sau đây, Ta sẽ cho con kiểu mẫu Đền Tạm và các vật dụng trong đền để con theo đó mà làm.”
Sơ Đồ cho Hòm Giao Ước
10“Hãy đóng một cái Hòm Giao Ước bằng gỗ keo, dài 1,15 mét, rộng 0,69 mét, cao 0,69 mét.#25:10 Nt 2,5 cubits dài, 1,5 cubits rộng, 1,5 cubits cao 11Lấy vàng ròng bọc bên ngoài, lót bên trong, và viền chung quanh Hòm. 12Đúc bốn khoen vàng gắn vào bốn góc Hòm, mỗi bên hai cái. 13Làm hai cây đòn bằng gỗ keo bọc vàng, 14rồi xỏ đòn vào khoen hai bên Hòm dùng làm đòn khiêng. 15Cứ giữ các đòn khiêng trong khoen của Hòm, đừng lấy ra. 16Con sẽ cất trong Hòm các bảng Giao Ước#25:16 Bảng đá có khắc điều răn luật lệ Ta sẽ cho con.
17Hãy làm một nắp chuộc tội bằng vàng ròng dài 1,15 mét, rộng 0,69 mét.#25:17 Nt 2,5 cubits dài, 1,5 cubits rộng 18Làm hai chê-ru-bim#25:18 Thiên sứ bằng vàng dát 19dính liền với nắp chuộc tội, mỗi thiên thần đứng trên một đầu nắp. 20Hai thiên thần đứng đối diện nhau, nhìn xuống nắp chuộc tội, xòe cánh che trên nắp. 21Đặt nắp chuộc tội trên Hòm, trong Hòm có để các bảng Giao Ước Ta sẽ cho con. 22Đây là nơi Ta sẽ gặp con trên nắp chuộc tội, giữa hai thiên thần trên Hòm Giao Ước. Tại đó Ta sẽ truyền cho con mọi giới luật áp dụng cho người Ít-ra-ên.”
Sơ Đồ cho Bàn Thánh
23“Hãy đóng một cái bàn bằng gỗ keo, dài 0,92 mét, rộng 0,46 mét, cao 0,69 mét.#25:23 Nt 2 cubits dài, 1 cubit rộng, 1,5 cubits cao 24Dùng vàng ròng bọc bàn và viền chung quanh. 25Đóng khung chung quanh mặt bàn. Bề rộng của khung bằng một bàn tay. Viền vàng quanh khung. 26Làm bốn khoen vàng đính vào bốn chân, gần khung của mặt bàn, ở bốn góc. 27Các khoen này dùng để giữ đòn khiêng. 28Đòn khiêng làm bằng gỗ keo bọc vàng. 29Cũng làm đĩa, muỗng, bát, và bình bằng vàng. 30Phải luôn luôn có Bánh Thánh trên bàn trước mặt Ta.”
Sơ Đồ cho Chân Đèn
31“Hãy làm một chân đèn bằng vàng ròng, dát từ chân cho đến thân. Đài, bầu, và hoa của đèn đều dính liền nhau. 32Từ thân mọc ra sáu cành, mỗi bên ba cành. 33Mỗi cành mang ba hoa hạnh nhân. 34Thân của chân đèn mang bốn hoa hạnh nhân. 35Làm một cái đài bên dưới, mỗi hai cành mọc ra từ thân. 36Đài và cành dính liền nhau, làm bằng vàng ròng dát nguyên miếng. 37Làm bảy cái đèn, đem đặt trên chân đèn thế nào cho ánh sáng chiếu ra phía trước. 38Kéo cắt tàn tim đèn và đĩa đựng tàn cũng làm bằng vàng ròng. 39Dùng 34 ký#25:39 Nt 1 ta-lâng vàng ròng đủ để làm chân đèn và đồ phụ tùng.
40Con nhớ làm mọi thứ đúng theo kiểu mẫu Ta cho con xem trên núi này.”

Currently Selected:

Xuất Ai Cập 25: KTHD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy