Xuất Ai Cập 12:23

Xuất Ai Cập 12:23 KTHD

Trong cuộc trừng trị Ai Cập, khi Chúa Hằng Hữu đi ngang qua nhà nào có vết máu bôi trên khung cửa; Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ hủy diệt vào nhà ấy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share