Ê-xơ-tê 10
KTHD

Ê-xơ-tê 10

10
Mạc-đô-chê Được Tuyên Dương
1Vua A-suê-ru buộc các nước thuộc đế quốc, trong lục địa cũng như hải đảo, đều phải nộp thuế. 2Các công trình và uy quyền của vua, việc vua thăng chức cho Mạc-đô-chê lên địa vị cao trọng, đều được chép trong Sách Lịch Sử Các Vua Mê-đi và Ba Tư. 3Mạc-đô-chê người Do Thái làm tể tướng dưới triều Vua A-suê-ru, là vị anh hùng của dân tộc Do Thái, được toàn dân quý mến, vì ông luôn luôn bảo vệ và bênh vực quyền lợi dân tộc.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.