YouVersion Logo
Search Icon

Truyền Đạo 3

3
Định Kỳ cho Mọi Sự
1Vì mọi sự đều có thời kỳ,
mọi hành động ở dưới trời đều có lúc.
2Có lúc sinh, có lúc chết.
Có lúc gieo, có lúc gặt.
3Có lúc giết hại, có lúc chữa lành.
Có lúc phá đổ, có lúc dựng lên.
4Có lúc khóc, có lúc cười.
Có lúc đau buồn, có lúc nhảy nhót.
5Có lúc ném đá, có lúc nhặt đá lại.
Có lúc ôm ấp, có lúc ruồng rẫy.
6Có lúc tìm kiếm, có lúc bỏ qua.
Có lúc giữ gìn, có lúc loại bỏ.
7Có lúc xé, có lúc vá.
Có lúc câm nín, có lúc lên tiếng.
8Có lúc yêu, có lúc ghét.
Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình.
9Người ta làm việc khó nhọc có ích gì không? 10Tôi đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. 11Vì Đức Chúa Trời tạo ra mọi sự chỉ tốt đẹp vào đúng thời của nó. Ngài gieo rắc ý niệm vĩnh cửu vào trí óc loài người, nhưng dù vậy, người ta vẫn không ý thức được công việc Ngài làm từ đầu đến cuối. 12Cho nên, tôi kết luận rằng không có gì tốt hơn cho chúng ta là cứ an hưởng và vui vẻ làm việc. 13Và con người cứ ăn uống và hưởng thụ công khó của mình, vì đây là những tặng phẩm từ Đức Chúa Trời.
14Tôi biết rằng mọi quy luật Đức Chúa Trời đã định đều bất di bất dịch. Không thể thêm hoặc bớt được. Mục đích của Đức Chúa Trời là để loài người kính sợ Ngài. 15Điều gì đang xảy ra bây giờ cũng đã xảy ra từ trước, và điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cũng đã xảy ra từ trước, vì Đức Chúa Trời khiến những điều đã xảy ra cứ lặp đi lặp lại.
Đời Sống Đầy Những Bất Công
16Tôi còn thấy rằng dưới mặt trời lại có việc gian ác nơi công đường. Phải, dù tại tòa án cũng có điều bất công! 17Tôi tự nhủ: “Đến ngày đã định, Đức Chúa Trời sẽ xét xử mọi người, cả người ngay lẫn người gian, vì tất cả những việc họ làm”.
18Tôi cũng nghĩ về tình trạng của loài người—cách Đức Chúa Trời thử thách loài người rằng họ chẳng hơn gì loài thú. 19Vì cả người lẫn thú cùng chung số phận—cả hai đều thở và đều phải chết. Vậy con người có hơn gì loài thú? Thật vô nghĩa làm sao! 20Cả hai đều quy về một nơi—họ đến từ bụi đất và họ trở về bụi đất. 21Có ai bảo được rằng linh của loài người sẽ bay lên, còn linh của loài thú sẽ sa xuống đất bụi? 22Vậy, tôi thấy rằng chẳng có gì tốt hơn cho loài người là vui vẻ làm việc, vì họ được sinh ra để làm việc. Đó là tại sao chúng ta ở đây. Không ai có thể khiến chúng ta sống lại để hưởng thụ cuộc sống sau khi chúng ta qua đời.

Currently Selected:

Truyền Đạo 3: KTHD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy