Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:22

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:22 KTHD

Tôi phải qua đời ở bên này sông, còn anh em sẽ vượt sông Giô-đan, chiếm hữu vùng đất tốt đẹp đó.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share