YouVersion Logo
Search Icon

Phục Truyền Luật Lệ Ký 27

27
Bàn Thờ trên Núi Ê-banh
1Sau đó, Môi-se và các trưởng lão Ít-ra-ên nói cùng toàn dân: “Anh em phải tuân giữ mọi mệnh lệnh tôi truyền ngày nay. 2Ngày qua Sông Giô-đan tiến vào đất nơi Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em, ban cho anh em, anh em phải lấy đá lớn, dùng hồ trét lên 3rồi khắc vào các bia đá này mọi luật lệ của Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời cho anh em đất đai phì nhiêu như Ngài đã hứa với các tổ tiên. 4Và khi qua Giô-đan rồi, hãy dựng các bia đá này trên núi Ê-banh, như tôi đã truyền dặn. 5Anh em cũng phải xây một bàn thờ cho Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em, bằng đá nguyên tảng, không đục không đẽo. 6Trên đó, anh em sẽ dâng lễ thiêu lên Ngài. 7Anh em cũng dâng lễ vật tri ân và ăn mừng tại đó trước mặt Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em. 8Nhớ viết tất cả luật lệ lên các bia đá thật rõ ràng.”
9Môi-se và các thầy tế lễ người Lê-vi cũng kêu gọi toàn dân: “Hỡi Ít-ra-ên, hãy yên lặng, và chú ý! Hôm nay Đức Chúa Trời của anh em được làm dân của Chúa Hằng Hữu rồi. 10Vậy anh em phải vâng lời Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em, và tuân lệnh Ngài truyền.”
Những Lời Nguyền Rủa trên Núi Ê-banh
11Hôm ấy, Môi-se cũng buộc dân chúng làm điều này: 12“Khi sang Sông Giô-đan rồi, người thuộc các đại tộc Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Giô-sép, và Bên-gia-min phải đứng trên Núi Ga-ri-xim để chúc phước. 13Còn người thuộc các đại tộc Ru-bên, Gát, A-se, Sa-bu-luân, Đan, và Nép-ta-li phải đứng trên Núi Ê-banh để nguyền rủa.
14Người Lê-vi sẽ lớn tiếng tuyên bố với toàn dân Ít-ra-ên như sau:
15‘Người nào làm và thờ hình tượng, là vật gớm ghiếc cho Chúa Hằng Hữu, phải bị nguyền rủa, dù tượng được giấu tại một nơi kín, dù tượng chạm hay tượng đúc cũng vậy.’
Toàn dân sẽ đáp: ‘A-men.’
16‘Ai khinh bỉ cha mẹ mình phải bị nguyền rủa.’
Toàn dân sẽ đáp: ‘A-men.’
17‘Ai dời trụ ranh giới để lấn đất láng giềng phải bị nguyền rủa.’
Toàn dân sẽ đáp: ‘A-men.’
18‘Ai làm cho người mù lạc lối phải bị nguyền rủa.’
Toàn dân sẽ đáp: ‘A-men.’
19‘Ai xử bất công với người ngoại kiều, cô nhi, hay quả phụ phải bị nguyền rủa.’
Toàn dân sẽ đáp: ‘A-men.’
20‘Ai ngủ với vợ kế#27:20 Ctd kế mẫu (hoặc người hầu) cha mình phải bị nguyền rủa, vì người ấy xúc phạm vợ cha mình.’
Toàn dân sẽ đáp: ‘A-men.’
21‘Ai ngủ với thú vật phải bị nguyền rủa.’
Toàn dân sẽ đáp: ‘A-men.’
22‘Ai ngủ với chị em mình, dù chị em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, phải bị nguyền rủa.’
Toàn dân sẽ đáp: ‘A-men.’
23‘Ai ngủ với bà gia phải bị nguyền rủa.’
Toàn dân sẽ đáp: ‘A-men.’
24‘Ai ám sát người phải bị nguyền rủa.’
Toàn dân sẽ đáp: ‘A-men.’
25‘Ai nhận của hối lộ để giết người vô tội phải bị nguyền rủa.’
Toàn dân sẽ đáp: ‘A-men.’
26‘Ai không tuân hành luật này phải bị nguyền rủa.’
Toàn dân sẽ đáp: ‘A-men.’”

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy