Đa-ni-ên 7:19

Đa-ni-ên 7:19 KTHD

Tôi tìm hiểu sự thật về con thú thứ tư với hình thù dễ sợ hơn hẳn các con thú kia, có răng bằng sắt và vuốt bằng đồng, hay cắn xé, đập tan và chà đạp những gì còn lại dưới chân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share