A-mốt 8
KTHD

A-mốt 8

8
Khải Tượng Giỏ Trái Cây Chín
1Chúa Hằng Hữu Chí Cao cho tôi thấy một khải tượng khác. Trong đó tôi thấy một giỏ đầy trái chín.#8:1 Ctd trái mùa hạ 2Chúa hỏi: “A-mốt, con thấy gì?”
Tôi thưa: “Con thấy một giỏ trái cây chín.”
Chúa Hằng Hữu tiếp: “Như trái cây này, Ít-ra-ên đã tới ngày trừng phạt! Ta không thể bỏ qua hình phạt được nữa. 3Trong ngày ấy, những bài hát trong Đền Thờ sẽ là những tiếng khóc than. Xác chết nằm la liệt khắp nơi. Chúng sẽ bị mang ra khỏi thành trong im lặng. Ta, Chúa Hằng Hữu Chí Cao, đã phán vậy!”
4Hãy nghe đây! Các ngươi cướp người nghèo khổ
và bóc lột người bần cùng trong xứ!
5Các ngươi không thể chờ cho qua ngày Sa-bát
và các kỳ lễ kết thúc
rồi mới trở lại để lừa người túng thiếu.
Các ngươi đong thóc lúa bằng bàn cân gian lận
và lường gạt người mua bằng trái cân giả dối.
6Lúa các ngươi bán đã được pha trộn
với những lúa lép rơi trên đất.
Các ngươi bức ép người túng quẫn
vì một miếng bạc hay một đôi dép.
7Bây giờ Chúa Hằng Hữu đã thề
trong Danh Ngài, là Vinh Dự của Gia-cốp, rằng:
“Ta sẽ không bao giờ quên
những việc gian ác các ngươi đã làm!
8Đất nước này sẽ run rẩy vì việc làm của các ngươi
và mọi người sẽ than khóc.
Cả xứ sẽ dâng lên như Sông Nin vào mùa lụt;
cuồn cuộn chảy, rồi cùng nhau chìm xuống.”
9Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán: “Trong ngày ấy,
Ta sẽ làm cho mặt trời lặn giữa trưa
và khiến mặt đất tối tăm giữa ban ngày.
10Ta sẽ biến các ngày lễ hội của các ngươi thành những ngày tang chế
và biến những bài hát thành điệu ai ca.
Các ngươi sẽ mặc áo tang
và cạo đầu trong sầu khổ—
như khi đứa con một của các ngươi chết.
Thật là ngày cay đắng dường nào!”
11Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán: “Chắc chắn ngày ấy sẽ đến,
Ta sẽ sai nạn đói tràn lan khắp đất—
không phải đói vì không có thức ăn nước uống,
nhưng đói vì không được nghe lời Chúa Hằng Hữu.
12Người ta sẽ loạng choạng từ biển này qua biển khác
và đi lang thang từ biên giới này đến biên giới khác
để tìm kiếm lời Chúa Hằng Hữu,
nhưng sẽ không tìm được.
13Trong ngày đó, các thiếu nữ xinh đẹp và các thanh niên cường tráng
sẽ ngã gục,
khát vì thiếu lời của Chúa Hằng Hữu.
14Những kẻ thề nguyện trong danh các thần của Sa-ma-ri—
những ai thề trong danh các thần của Đan
và thề trong danh các thần của Bê-e-sê-ba—
tất cả sẽ bị ngã xuống,
không bao giờ chỗi dậy.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại