2 Ti-mô-thê 3:1

2 Ti-mô-thê 3:1 KTHD

Con nên biết trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những giai đoạn khó khăn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share