YouVersion Logo
Search Icon

2 Sa-mu-ên 23

23
Lời Sau Cùng của Đa-vít
1Đây là những lời cuối cùng của Đa-vít:
“Lời của Đa-vít con trai Gie-sê,
một người được cất nhắc lên cao,
được Đức Chúa Trời của Gia-cốp xức dầu,
người viết thánh thi dịu dàng.
2Thần Linh Chúa dùng miệng tôi bảo ban;
lời Ngài ở nơi lưỡi tôi.
3Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên phán dạy:
Vầng Đá dân ta có lời hay lẽ phải:
Người nào cai trị công minh,
biết lãnh đạo trong tinh thần tin kính,
4người sẽ như ánh sáng bình minh,
vào một ngày trời quang mây tạnh,
như ánh dương sau cơn mưa lạnh,
làm cỏ non mọc lên xanh mởn.
5Chính gia đình tôi Ngài đã chọn,
và kết ước vĩnh viễn với tôi.
Mọi điều quy định Chúa không đổi dời.
Ngài luôn cứu giúp, cho tôi thành công,
như điều tôi ước mong.
6Trái lại, kẻ vô đạo sẽ bị vứt bỏ,
như gai gốc, chẳng ai muốn động tay sờ mó.
7Như đồ sắt rỉ hoặc cán thương,
bị nhặt hết và đốt tan trong lửa hừng.”
Chiến Sĩ Anh Dũng của Đa-vít
8Sau đây là các chiến sĩ anh dũng trong đội quân Đa-vít: Trước hết là Giô-sép Ba-sê-bết người Tách-kê-môn, còn gọi là A-đô-nô ở Ê-xen, đứng đầu nhóm tam hùng. Ông ta đã giết 800 địch quân trong cùng một trận.
9Người thứ hai là Ê-lê-a-sa, con của Đô-đô người A-hô-hi, một trong ba dũng sĩ đã cùng với Đa-vít cầm chân đạo quân Phi-li-tin để cho người Ít-ra-ên rút lui. 10Ông xông vào chém giết người Phi-li-tin cho đến khi tay rã rời, dính chặt vào cán gươm, và Chúa Hằng Hữu cho ông chiến thắng vẻ vang. Người Ít-ra-ên quay lại theo sau ông, nhưng chỉ để thu chiến lợi phẩm!
11Người thứ ba là Sa-ma, con Hà-ghi, người Ha-ra. Khi quân Phi-li-tin lũ lượt kéo đến Lô-hi, tại một cánh đồng trồng đậu lăng, quân ông bỏ chạy. 12Ông đứng giữa đồng đơn thân cự địch, giết vô số người Phi-li-tin. Và Chúa Hằng Hữu cho ông đại thắng.
13Ba người này (cũng thuộc nhóm ba mươi dũng tướng) đã đến hang đá A-đu-lam theo Đa-vít vào mùa gặt. Lúc ấy quân Phi-li-tin đang đóng quân tại thung lũng Rê-pha-im. 14Còn Đa-vít ở trong đồn, vì quân Phi-li-tin vừa chiếm đóng Bết-lê-hem.
15Đa-vít ước ao rằng: “Ôi, ước gì ta uống được nước giếng bên cổng Bết-lê-hem.” 16Vậy, nhóm Bộ Ba băng đồn Phi-li-tin, múc nước giếng bên cổng thành Bết-lê-hem đem về cho Đa-vít. Nhưng ông không chịu uống, ông đổ nước ra dâng lên Chúa Hằng Hữu. 17Ông nói: “Chúa Hằng Hữu ơi! Tôi không uống được, vì nước đây khác nào máu của những người đã liều mạng đến nơi đó múc về.”
Ba Mươi Dũng Sĩ của Đa-vít
18Cũng có A-bi-sai, em Giô-áp, con Xê-ru-gia, là người chỉ huy Nhóm Ba Mươi dũng tướng. Có lần ông múa thương cự 300 địch một lúc, cuối cùng ông giết hết những người đó. Vì thế A-bi-sai tạo được thanh thế ngang với Nhóm Tam Hùng. 19Tuy A-bi-sai được trọng vọng hơn ba vị anh hùng và chỉ huy họ, nhưng vẫn không có chân trong Nhóm Tam Hùng.
20Ngoài ra còn có Bê-na-gia, con của Giê-hô-gia-đa, ở Cáp-xê-ên là một dũng sĩ đã tạo được nhiều thành tích oanh liệt. Ông giết hai người Mô-áp có sức mạnh như sư tử. Một hôm khác, khi tuyết đang rơi, ông xuống một cái hầm gặp sư tử liền giết đi. 21Một hôm khác nữa, trong tay chỉ có một cây gậy, Bê-na-gia đấu với một người Ai Cập khổng lồ, trang bị bằng một cây thương. Ông giật thương khỏi tay người Ai Cập, giết địch bằng khí giới của nó. 22Những thành tích này làm cho tên tuổi Bê-na-gia chẳng kém gì Nhóm Tam Hùng. 23Ông được trọng vọng trong Nhóm Ba Mươi dũng tướng, nhưng không được vào Nhóm Tam Hùng. Đa-vít cử ông chỉ huy đoàn vệ binh.
24Trong Nhóm Ba Mươi dũng tướng gồm có:
A-sa-ên, em Giô-áp;
Ên-ha-nan, con Đô-đô, ở Bết-lê-hem;
25Sa-ma và Hê-li-ca đều ở Ha-rốt;
26Hê-lết ở Phan-ti;
Y-ra, con Y-ke, ở Thê-cô-a;
27A-bi-ê-xe ở A-na-tốt;
Mê-bu-nai ở Hu-sa;
28Sanh-môn ở A-hô-hi;
Ma-ha-rai ở Nê-tô-pha-tít;
29Hê-lép, con Ba-a-na, ở Nê-tô-pha;
Y-tai, con Ri-bai, ở Ghi-bê-a thuộc Bên-gia-min;
30Bê-na-gia ở Phi-ra-thôn;
Hi-đai ở suối Ga-ách;
31A-bi-anh-bôn ở A-ra-ba;
Ách-ma-vết ở Ba-hu-rim;
32Ê-li-a-ba ở Sa-anh-bôn;
các con trai Gia-sen, Giô-na-than;
33Sa-ma và A-hi-am, con Sa-ra, đều ở Ha-ra;
34Ê-li-phê-lết, con A-ha-bai, ở Ma-a-ca;
Ê-li-am, con A-hi-tô-phe ở Ghi-lô;
35Hết-rai ở Cát-mên;
Pha-rai ở A-ráp;
36Y-ganh, con Na-than ở Xô-ba;
Ba-ni ở Gát;
37Xê-lác ở Am-môn;
Na-ha-rai ở Bê-ê-rốt, là người mang khí giới cho Giô-áp;
38Y-ra và Ga-rép đều ở Ích-rơ;
39U-ri người Hê-tít.
Tổng cộng có ba mươi bảy chiến sĩ anh dũng.

Currently Selected:

2 Sa-mu-ên 23: KTHD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy