2 Sa-mu-ên 12:25

2 Sa-mu-ên 12:25 KTHD

nên sai Tiên tri Na-than đến thăm và đặt tên đứa bé là Giê-đi-đia, (nghĩa là “Chúa Hằng Hữu thương yêu”).
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share