2 Sa-mu-ên 12:24

2 Sa-mu-ên 12:24 KTHD

Đa-vít an ủi Bát-sê-ba vợ mình, ăn ở với nàng, nàng thụ thai và sinh một đứa con trai khác. Vua đặt tên nó là Sa-lô-môn. Chúa Hằng Hữu thương yêu đứa bé
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share