2 Cô-rinh-tô 2:7

2 Cô-rinh-tô 2:7 KTHD

Bây giờ anh chị em nên tha thứ, an ủi anh, để anh khỏi quá buồn rầu, thất vọng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share