2 Cô-rinh-tô 2:6

2 Cô-rinh-tô 2:6 KTHD

Phần đông anh chị em đã trừng phạt anh ấy, tôi nghĩ thế là đủ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share