2 Cô-rinh-tô 1:14

2 Cô-rinh-tô 1:14 KTHD

Dù nay chỉ hiểu chúng tôi được đôi phần, nhưng đến ngày Chúa Giê-xu trở lại, anh chị em sẽ hiểu rõ và tự hào về chúng tôi, cũng như chúng tôi tự hào về anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share