2 Sử Ký 3:15

2 Sử Ký 3:15 KTHD

Phía trước của Đền Thờ, ông xây hai trụ cao 8,3 mét. Trên đỉnh lại xây đầu trụ cao 2,3 mét.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share