1 Sa-mu-ên 9:23

1 Sa-mu-ên 9:23 KTHD

Sa-mu-ên bảo người đầu bếp: “Dọn ra đây phần tôi đã đưa và dặn anh để riêng.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share