1 Cô-rinh-tô 8:9

1 Cô-rinh-tô 8:9 KTHD

Nhưng hãy cẩn thận, đừng để hành động tự do của anh chị em làm cho người yếu đuối vấp ngã.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Cô-rinh-tô 8:9