1 Cô-rinh-tô 16:7

1 Cô-rinh-tô 16:7 KTHD

Tôi không có ý định chỉ ghé qua thăm anh chị em, nhưng nếu Chúa cho phép, tôi muốn lưu lại khá lâu với anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share