1 Cô-rinh-tô 16:5

1 Cô-rinh-tô 16:5 KTHD

Tôi sẽ đến thăm anh chị em sau khi ghé qua Ma-xê-đoan, vì tôi phải đi ngang qua xứ ấy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share