1 Cô-rinh-tô 16:17

1 Cô-rinh-tô 16:17 KTHD

Tôi vui mừng vì Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ đã thay mặt anh chị em đến thăm tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share