YouVersion Logo
Search Icon

Matouš 1

1
Ježíšův rodokmen
1Ježíšův rodokmen sahá přes Davida až k Abrahamovi.
2Abraham – Izák
Izák – Jákob
3Jákob – Juda (a bratři)
Juda – Peres a Zerach (matka Támar)
Peres – Chesrón
Chesrón – Rám
4Rám – Amínadab
Amínadab – Nachšón
Nachšón – Salmón
5Salmón – Bóaz (matka: Rachab)
Bóaz – Obéd (matka: Rút)
Obéd – Jišaj
6Jišaj – David (král)
David – Šalomoun (matka: Batšeba).
7Šalomoun – Rechabeám
Rechabeám – Abijám
Abijám – Ása
8Ása – Jóšafat
Jóšafat – Jóram
Jóram – Uzijáš
9Uzijáš – Jótam
Jótam – Achaz
Achaz – Chizkijáš
10Chizkijáš – Menaše
Menaše – Ámon
Ámon – Jóšijáš
11Jóšijáš – Jechoniáš
12Jekonjáš a jeho bratři.
Babylónské zajetí –
Jekonjáš – Šealtíel
Šealtíel – Zerubábel
13Zerubábel – Abiud
Abiud – Eljakim
Eljakim – Azór
14Azór – Sádok
Sádok – Achim
Achim – Eliud
15Eliud – Eleazar
Eleazar – Mattan
Mattan – Jákob
16Jákob – Josef
Josef (muž Marie)
JEŽÍŠ KRISTUS (narozen z Marie).
Rodokmen uzavírá Josef, manžel Marie, které se narodil Ježíš – Boží Syn.
17Od praotce Abrahama k Davidovi je to čtrnáct generací, dále čtrnáct generací od Davida po babylónské zajetí a od zajetí v Babylóně až ke Kristu také čtrnáct.
Anděl se zjevuje Josefovi
18S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem. Dříve, než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou. 19Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde. 20Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu Boží posel a řekl: „Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii. Co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z moci zla. 22Těmito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše: 23‚Slyšte! Panna bude těhotná a porodí syna. Budete mu říkat Immanuel, to znamená: Bůh je s námi.‘ “
24Když se Josef probudil, udělal vše tak, jak mu přikázal Boží posel, a oženil se s Marií. 25Ale nežil s ní manželsky až do doby, kdy se jí narodil syn, kterému dal jméno Ježíš.

Currently Selected:

Matouš 1: SNC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy