مزامير 6:6-10

مزامير 6:6-10 PCB

از ناليدن خسته شده‌ام. هر شب بسترم را غرق اشک می‌سازم. از آزار دشمنانم آنقدر گريه كرده‌ام كه چشمانم تار شده‌اند. ای همهٔ بدكاران، از من دور شويد؛ زيرا خداوند صدای گريهٔ مرا شنيده است. او به فرياد من خواهد رسيد و دعايم را اجابت خواهد كرد. آنگاه همهٔ دشمنانم ناگهان عاجز و درمانده شده، با سرافكندگی دور خواهند شد.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to مزامير 6:6-10

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.