YouVersion Logo
Search Icon

Matteus 1

1
1Detta är boken af Jesu Christi börd, hvilken som är Davids son, Abrahams sons. 2Abraham födde Isaac; Isaac födde Jacob; Jacob födde Juda, och hans bröder. 3Juda födde Pharez och Zara, af Thamar; Pharez födde Hezrom; Hezrom födde Aram. 4Aram födde Aminadab; Aminadab födde Nahasson; Nahasson födde Salmon. 5Salmon födde Boas, af Rahab; Boas födde Obed, af Ruth; Obed födde Jesse. 6Jesse födde Konung David; Konung David födde Salomon, af henne som var Urie hustru. 7Salomon födde Roboam; Roboam födde Abia; Abia födde Asa. 8Asa födde Josaphat; Josaphat födde Joram; Joram födde Osia. 9Osia födde Joatham; Joatham födde Achas; Achas födde Ezechia. 10Ezechia födde Manasse; Manasse födde Amon; Amon födde Josia. 11Josia födde Jechonia och hans bröder, vid det Babyloniska fängelset. 12Men efter det Babyloniska fängelset födde Jechonia Salathiel; Salathiel födde Zorobabel. 13Zorobabel födde Abiud; Abiud födde Eliakim; Eliakim födde Asor. 14Asor födde Zadok; Zadok födde Achim; Achim födde Eliud. 15Eliud födde Eleazar: Eleazar födde Mattham; Mattham födde Jacob. 16Jacob födde Joseph, Marie man, af hvilko är födder Jesus, som kallas Christus. 17Så äro alle lederna, ifrån Abraham intill David, fjorton leder; ifrå David till det Babyloniska fängelset, ock fjorton leder; ifrå det Babyloniska fängelset intill Christum, ock fjorton leder. 18Jesu Christi födelse gick så till: När Maria, hans moder, var trolofvad Joseph, förr än de kommo samman, fans hon vara hafvandes af den Heliga Anda. 19Men efter Joseph var en from man, och ville icke röja henne, tänkte han hemliga öfvergifva henne. 20När han detta tänkte, si, då uppenbarades honom i sömnen Herrans Ängel, och sade: Joseph, Davids son, räds icke taga Maria, din hustru, till dig; ty det som är afladt i henne, det är af den Heliga Anda. 21Och hon skall föda en Son, och du skall kalla hans Namn JESUS; ty han skall frälsa sitt folk ifrå deras synder. 22Detta är allt skedt, på det fullbordas skulle det af Herranom sagdt är genom Propheten, som sade: 23Si, en Jungfru skall varda hafvandes, och föda en Son, och de skola kalla hans Namn EmmanuEl; det är så mycket sagdt: Gud med oss. 24När Joseph vaknade upp af sömnen, gjorde han som Herrans Ängel hade honom befallt, och tog sina hustru till sig. 25Och kände henne intet, tilldess hon födde sin första Son; och kallade hans Namn JESUS.

Currently Selected:

Matteus 1: SK73

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy