YouVersion Logo
Search Icon

Mat 2

2
Ebi ìriọọn̄ inu mînikpọ Jisọs
1Eman Jisọs me ama Beteleyem eyi òkup me Judia, me mgbọ Erọdu orebe ubọọn̄ me agan̄ ya. Mgbọ emanbe ọmọ, ebi ìriọọn̄ inu ìnan̄a me agan̄ mbum-ura enunu Jeruselem, 2mè inikidido ibe, “Gwun̄ ya emanbe, òbonire ogwu ubọọn̄ ebi Ju ya ìkup me owa? Eji emun̄ ntoronyan̄ kan̄ osibibe me agan̄ mbum-ura, mè inu ibenitọbọ ebum inyi ọmọ.”
3Mgbọ ogwu ubọọn̄ Erọdu onọbe ikọ yi, ejit kan̄ ìkabele. Ikeya si, otutuuk ebi ama Jeruselem kpebele ejit. 4Eya orọ, ogwu ubọọn̄ Erọdu ogwegwen otutuuk ebi ibot ngwugwa, mè otutuuk ebi ìjeen̄ Ikan ititiin̄, mè ido ema ibe, “Ìre enyi efuk me Ikpa Mbuban ibe ìre ere owa ke ebeman ogwu Awaji otọkọbe aran̄ me ibot ya?” 5Ema efọfọọk ibe ke îre me ama Beteleyem eyi òkup me Judia, mije ke ogwu nriran îge inu ofolek ibe ke Awaji ìbe,
6“Owu Beteleyem,
ubọk geelek orebe sọntiik ama
me etete otutuuk ama ile òkup me ido Juda,
ogwu ibot mkpulu ìbonan̄a
me emen kwun̄ isibi
inikikpukpo ebi n̄a, Ijeren.”#2:6 Maika 5:2.
7Erọdu oneninween̄ lek igwen ebi ichen cha ìnan̄a me agan̄ mbum-ura, mè iweek iriọọn̄ me otu kiban̄ ike mgbọ ntoronyan̄ ya obenebe isibi. 8Mgbọ îbọkọbe ema ikọ me otu isan̄a, ineniria ema isi ama Beteleyem ibe, “Ìsi ìgbala chieen̄ ìweek gwun̄ ya. Ire enyi iweek imun̄, ìna ìnilook emi, inyi emi si ǹgọọk ǹsi ǹtọbọ ebum ǹnyi gwun̄ ya.”
9Mgbọ ogwu ubọọn̄ ya otumube ikọ melek kiban̄ isan̄a, ema enanan̄a isibi, mè ikpọk imun̄ ntoronyan̄ ya ema emun̄be me agan̄ mbum-ura okije me isi kiban̄, mè inikeke itat me inyọn̄ uwu ere gwun̄ ya okupbe. 10Ejit îbele ema enenen mgbọ ema emun̄be ntoronyan̄ ya. 11 Ema ejeje inin̄ uwu ya, mè isi imun̄ gwun̄ ya me ubọk kè Meri ogwu uga, mè igele igwook me ijọn̄, mè itọbọ ebum inyi ọmọ, mè inichili okop inu ubọọn̄ kiban̄, mè isan̄a alata araran̄, mè okpukpuk mgbe òkidun̄u olu utop utop ònan̄a me lek uti ekigwen Farankinsens, mè eyi ònan̄a me lek uti ekigwen Mâa isibi isa iche inyi gwun̄ ya. 12Mgbọ ema enyibe inu inyinyi kiban̄ isan̄a, ema ejeje me ofifi oniin̄ ifo ido kiban̄. Ema erọ ikeya, mije, Awaji îtaba ema ubọk me utọn̄ me emen ilaak ibe ema ekagwu ìkom ìsi lek ogwu ubọọn̄ Erọdu.
Josefu îsa Meri melek Jisọs ilibi ifo Ijipiti
13Mgbọ ebi ìriọọn̄ inu cha efonbe isan̄a, ogwu osat Okumugwem osisibi ichichini Josefu me emen ilaak, mè itumu inyi ibe, “Nan̄a keke, mè ben gwun̄ ya mè ogwu uga sa libi fo ido Ijipiti si kup. Luk me ere ya re mgbọ emi mâyakabe initeme owu inu owu môrọbe, mije Erọdu môbene ikiweek gwun̄ ya ikpakpan̄.” 14Josefu onanan̄a ikeke me ilaak me eririeen̄ ya, mè iben gwun̄ ya mè ogwu uga, isa ilibi ifo ido Ijipiti, 15mè isi iluk me ere ya mege ire mgbọ Erọdu okwube, sabum înigwu ikom ika. Ikeyi ke ikọ Okumugwem otumube inan̄a me otu ogwu nriran osa irọ iso. Okumugwem ìtumu ibe, “Ǹgwen gwun̄ n̄a enerieen̄ inan̄a me Ijipiti isibi.”#2:15 Osia 11:1.
16Ogwu ubọọn̄ Erọdu înaan̄ ejit enenen mgbọ îweekbe isibi ibe ke ebi ìriọọn̄ inu cha mîfiaan̄ ọmọ, kpeyaka igwu ikom inikpa inu ema emun̄be inyi ọmọ. Eya orọ, inyinyi ida ibe ekpan̄ otutuuk asa nsabọn ebirieen̄ me Beteleyem, mè otutuuk asabọn ama òkukup iriaak, bene me lek ebi emanbe ayaya si re lek ebi ìmimiin̄ iso acha iba, igọọk me ike mgbọ ntoronyan̄ ya obenebe isibi, kubọk ebi ìriọọn̄ inu cha etumube inyi ọmọ. 17Ikeyi ke ikọ Okumugwem otumube inan̄a me otu ogwu nriran Jerimaya osa irọ iso. 18Jerimaya ìtumu ibe,
“Mînọ ida ge okitaan̄ ukpo me Rama,
mè ikito ito, mè ikifieek ejit enenen.
Rechen òkito ito mije bọn kan̄ ìkwakwaan̄ ita.
Ìkachieek ibe ekat ọmọ ejit,
mije, nsabọn kan̄ kpeyaka ikup me ugwem.”#2:18 Jeri 31:15.
Josefu îsa Meri melek Jisọs ika inu Najeret
19Mgbọ Erọdu okwube iraka, ogwu osat Okumugwem onenikpọk isibi ichichini Josefu me emen ilaak me Ijipiti, 20mè itumu inyi ibe, “Nan̄a keke, mè ben gwun̄ ya mè ogwu uga sa fo ido Ijeren, mije, ebi ìweweek ikpakpan̄ gwun̄ ya mîkwaan̄ isan̄a.”
21Josefu onanan̄a ikeke, mè iben gwun̄ ya mè ogwu uga isa ifo Ijeren. 22Ire, mgbọ Josefu onọbe ibe ke Akelọs ore ogwu ubọọn̄ me Judia me irek kè Erọdu ogwu ute, ukpook otetet ọmọ ifofo Judia. Eya orọ, kpan̄asi Judia, ikakana ifo agan̄ Galili ike ogwu osat Okumugwem otemebe ọmọ me emen ilaak. 23Mgbọ îrebe Galili, inenisi iluk me ama ekigwen Najeret. Ikeyi ke ikọ Okumugwem otumube inan̄a me otu ebi nriran osa irọ iso ibe ke mêkigwen gwun̄ ya ogwu Najeret.

Currently Selected:

Mat 2: Obolo

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy