YouVersion Logo
Search Icon

Mat 1

1
Mfufuk owot nte kè Jisọs
(Luk 3:23-38)
1Mfufuk owot nte kè Jisọs Karais gwun̄ kè Debit ònan̄a me owot iman kè Ebereyam ìje ikeyi:
2Ebereyam obon Ajiki,
Ajiki onenibon Jekọp,
Jekọp onenibon Juda melek ebi ngwan̄ ebirieen̄.
3Juda onenibon Pereji melek Jera me owot kè Tema.
Pereji onenibon Ejirọn,
Ejirọn onenibon Ram.
4Ram onenibon Aminadap,
Aminadap onenibon Nasiọn,
Nasiọn onenibon Salimọn.
5Salimọn onenibon Bowaji me owot kè Reyabu.
Bowaji onenibon Obedi me owot kè Rufu.
Obedi onenibon Jesi.
6Jesi onenibon ogwu ubọọn̄ Debit.
Debit onenibon Solomọn me owot nwa kè Uraya.
7Solomọn onenibon Reyobuwam,
Reyobuwam onenibon Abija,
Abija onenibon Asa.
8Asa onenibon Jiosefat,
Jiosefat onenibon Joram,
Joram onenibon Ujaya.
9Ujaya onenibon Jotam,
Jotam onenibon Ayaji,
Ayaji onenibon Ejikaya.
10Ejikaya onenibon Manasi,
Manasi onenibon Amọn,
Amọn onenibon Josaya.
11Josaya onenibon Jekonaya
melek ebi ngwan̄ ebirieen̄ sabum
enikpulu ebi Ijeren me usun̄ akọn̄ isa ifo ido Babilọn.
12Mgbọ ekpulube ema me usun̄ akọn̄ isi igwook me ido Babilọn isan̄a ke
Jekonaya obon Sialitien.
Sialitien onenibon Jerubaben.
13Jerubaben onenibon Abiudu,
Abiudu onenibon Eliakim,
Eliakim onenibon Ajọ.
14Ajọ onenibon Jadọk,
Jadọk onenibon Akim,
Akim onenibon Eliudu.
15Eliudu onenibon Elieja,
Elieja onenibon Matan,
Matan onenibon Jekọp.
16Jekọp onenibon Josefu òrere
nlom kè Meri ogwu òmaman
Jisọs ogwu òrere Karais
(eyi òsisibi ogwu Awaji
otọkọbe aran̄ me ibot).
17Bene me ukot kè Ebereyam na re ukot kè Debit ìsibi akọp mè owot iman ini. Bene me ukot kè Debit na re mgbọ ekpulube ebi Ijeren me akọn̄ isa ifo ido Babilọn ìre akọp mè owot iman ini. Bene me mgbọ ebi Ijeren enan̄abe me Babilọn ika na re mgbọ emanbe Karais ìre si akọp mè owot iman ini.
Imaman kè Jisọs Karais
(Luk 2:1-7)
18Imaman kè Jisọs Karais ìkup ikeyi: Josefu înu initet Meri ogwu ònenire nga kè Jisọs itele ibodo me lek nwa. Ire, sabum ema enikana olom mè nwa, enenimun̄ ibe ke Meri înin̄ owot inan̄a me unye Ekwukwu Mbuban. 19Ire, mije Josefu ogwu olom orebe ogwu ata irọrọ, ìkaweek irọrọ Meri inu esip me isi ebi ene. Eya orọ, ibeben me ejit ibe ke ọmọ mônween̄ lek ijit Meri me nlelet, inyi utọn̄ ebi ene ikanọ.
20Ire, ike Josefu okikeek inu yi, ogwu osat Okumugwem osisibi ichichini ọmọ me emen ilaak, mè ibe ọmọ, “Josefu gwun̄ kè Debit, mọnọ Meri nwa kwun̄. Katet ukpook, mije, Meri ìnin̄ owot yi inan̄a me unye Ekwukwu Mbuban. 21Meri nwa kwun̄ môman gwun̄ enerieen̄. Owu mônyi gwun̄ ya erieen̄, Jisọs,#1:21 Jisọs me usem Giris ìre Josuwa me usem Iburu, eyi òsisibi ‘Okumugwem okinyan̄a ene.’ mije, îre gwun̄ ya obonyan̄a ebi kiban̄ isibi me emen ijo inu kiban̄.”
22Otutuuk inu òmọmọnọ irek îrọ inyi ikọ Okumugwem otumube inan̄a me otu ogwu nriran kan̄ irọ iso. 23Okumugwem ìbe ke obaak enenwaan̄ ge ikariọọn̄ge enerieen̄ mônin̄ owot, mè iman gwun̄ enerieen̄; ke mêgwen gwun̄ ya Imanuwen,#1:23 Asaya 7:14 eyi òsisibi “Awaji òwa melek kiji.”
24Mgbọ Josefu onan̄abe ikeke me ilaak, imọmọnọ Meri ogwu nwa isa ifo uwu kan̄ ike ogwu osat Okumugwem obe ọmọ irọ. 25Ire, ìkagọọk Meri ìlaak mege ire mgbọ Meri omanbe gwun̄ enerieen̄ ya. Josefu onyinyi gwun̄ ya erieen̄, Jisọs.

Currently Selected:

Mat 1: ANNa

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy