От Матея свето Евангелие 1
СИ

От Матея свето Евангелие 1

1
ГЛАВА 1.
1 # Лук. 3:23. Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов.
2 # Бит. 21:2; 25:26; 29:35.Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди Иуда и братята му;
3 # Бит. 38:30; 46:12. Рут 4:18. 1 Парал. 2:5.Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрома; Есром роди Арама;
4Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;
5 # Рут 4:21. 1 Парал. 2:11.Салмон роди Вооза от Раав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Иесея;
6 # 1 Царств. 17:12. 2 Царств. 12:24.Иесей роди цар Давида; цар Давид роди Соломона от Уриевата жена;
7 # 3 Царств. 11:43; 14:31; 15:8. 1 Парал. 3:10.Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;
8Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;
9Озия роди Иоатама; Иоатам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;
10 # 4 Царств. 20:21. 1 Парал. 3:13.Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;
11 # 4 Царств. 23:34; 24:6. 1 Парал. 3:16. 2 Парал. 36:4.Иосия роди Иоакима; Иоаким роди Иехония и братята му – през време на преселението Вавилонско.
12 # 1 Парал. 3:17. 2 Парал. 36:8. 1 Ездр. 3:2; 5:2.А след преселението Вавилонско Иехония роди Салатииля; Салатиил роди Зоровавеля;
13Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;
14Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;
15Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Иакова;
16Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос.
17И тъй, всички родове от Авраама до Давида са четиринайсет рода; и от Давида до Вавилонското преселение – четиринайсет рода; и от Вавилонското преселение до Христа – четиринайсет рода.
18 # Лук. 1:27.А рождението на Иисуса Христа стана тъй: след сгодяване на майка Му Мария за Иосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго.
19А Иосиф, мъж ѝ, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне.
20Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: Иосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Духа Светаго;
21 # Лук. 1:31. Деян. 4:12. 1 Иоан. 2:2. Рим. 3:24.тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Иисус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му.
22А всичк о това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза:
23 # Ис. 7:14.„ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил“,#1:23Това място е по превода на 70-те, по който новозаветните свещени писатели току-речи изключително привеждат в съчиненията си места от Ветхия Завет. което ще рече: с нас е Бог.
24Като стана от сън, Иосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен, и прие жена си.
25 # Лук. 2:21.И не познаваше я, докле тя роди своя първороден Син; и той Му нарече името Иисус.

© дигитализирана версия: Българско библейско дружество 2016


Learn More About Библия, синодално издание (1982 г.)