Първа книга Моисеева – Битие 22:24

Първа книга Моисеева – Битие 22:24 СИ

и наложницата му, на име Реума, тъй също роди: Теваха, Гахама, Тахаша и Мааха.
СИ: Библия, синодално издание (1982 г.)
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Първа книга Моисеева – Битие 22:24