Първа книга Моисеева – Битие 22:23

Първа книга Моисеева – Битие 22:23 СИ

от Ватуила се роди Ревека. Тия осем (сина) роди Милка на Нахора, Авраамовия брат
СИ: Библия, синодално издание (1982 г.)
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Първа книга Моисеева – Битие 22:23