Първа книга Моисеева – Битие 10:29

Първа книга Моисеева – Битие 10:29 СИ

Офира, Хавила и Иована. Всички тези са Иоктанови синове.
СИ: Библия, синодално издание (1982 г.)
Share