Първа книга Моисеева – Битие 10:22

Първа книга Моисеева – Битие 10:22 СИ

Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам (и Каинан) .
СИ: Библия, синодално издание (1982 г.)
Share