Първа книга Моисеева – Битие 10:15

Първа книга Моисеева – Битие 10:15 СИ

От Ханаана се родиха: Сидон, негов първенец, Хет
СИ: Библия, синодално издание (1982 г.)
Share