Parallel
1
FÖRSTA BOKEN
Psalm 1
1Lycklig den som inte följer de gudlösa,
inte går syndares väg
eller sitter bland hädare
2utan har sin lust i Herrens lag
och läser den dag och natt.
3Han är som ett träd
planterat nära vatten —
det bär sin frukt i rätt tid,
aldrig vissnar bladen.
Allt vad han gör går väl.
4Inte så med de gudlösa —
de liknar agnar som vinden för bort.
5Därför döms de gudlösa där rätten råder
och syndarna i de rättfärdigas krets.
6Herren är med på de rättfärdigas väg,
men de gudlösas väg leder till intet.