Markusevangeliet 10:9

B2000
Bibel 2000

9Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.«