MOTHI 1
AMRI-BSI

MOTHI 1

1
Jisu Asar-lar
(Luk. 3:23-38)
1Abraham po aso, Dabhit po agijing, anang so Jisu Khristo asar-lar alekha alo bangpo lo.
2Abraham po asoke Aijak po; Aijak po asoke Jakup po aro Jakup po asoke Judap po pen anang penso akorte-musohel; 3Tamarpe aso ke Perej po pen Jerap po anangpa ke Judap po; Perej po asoke Hejron po, Hejron po asoke Aram po. 4Aram po asoke Aminadap po, Aminadap po asoke Nason po; Nason po asoke Salmon po; 5aro Rahap pe para Salmon po aso Buwaj po plango; Buwaj po asoke Obet po plango; Obet po asoke Jesi po; 6Jesi po aso ke Dabhit Rechopo. Aro Dabhit po aso Solomon po plango, anang aike akithi Uriya po apiso kido; 7Solomon po asoke Rehobowam po; Rehobowam po asoke Abija po; Abija po asoke Asap po; 8Asap po asoke Jehosaphat po; Jehosaphat po asoke Joram po; Joram po asoke Ujiya po; 9Ujiya po asoke Jotham po, Jotham po asoke Ahas po, Ahas po asoke Hejekiya po; 10Hejekiya po asoke Mannase po, Mannase po asoke Amos po, Amos po asoke Josiya po; 11aro Bebilon alongri yok kinep pon amun Josiya po aso Jesoniya; aro anang penso akortehel plango. 12Aro Bebilon alongriyok kinep pon aphel chingthurne kiwang aphel Jesoniya po aso Seyeltiyel po plango; aro Seyeltiyel po asoke Jerubabel po kido. 13Jerubabel po asoke Abiyut po, Abiyut po asoke Eliyakim po; Eliyakim po asoke Ajor po, 14Ajor po asoke Jado po, Jado po asoke Asim po; Asim po asoke Eliyut po; 15Eliyut po asoke Eliyajar po; Eliyajar po asoke Mathan po; Mathan po aso ke Jakup po; 16Jakup po asoke Jusep po; anang Mary pe apihan; aro inghoyok Khristo ta puman, labang Jisu labang Mary pe para plango. 17Ladisi Abraham po para Dabhit po ayok ahuwit pachiloksi owe kerephili chokngo; aro Dabhit po para Bebilon alongriyok kinep pon ayok owe kere phili chokman; aro Bebilon alongri yok kinep pon para Khristo yok ta owe kere-phili chokngo.
Jisu Kiplang Alam
(Luk. 2:1-7)
18Jisu Khristo kiplang atomo ladi kido. Anang ai Mary peyok Jusep poyok lam-athip pilo apot, anali bang-hini kachi-en-eh ango si, anangyok Jiuli-Kangthir para agat kido pahlongo. 19La-amun anang apihan Jusep po dhorom kangthir arleng kido apotsi, Mary pe yok rat ango amahang kapatharak ahisa wesi katikang jolyok angthin long chirono. 20Manta langot, anang lamehel alam chironsi kido amunsi, Hemphu atharlon ihut anangyok pharlo long chiklangsi pulo, “O Dabhit po agijing nang Jusep po, nang piso Mary peyok kachi-en yok phere yek; piyok pu tene anang agat kido ke Jiuli-Kangthir parasi chok do. 21Anang ihut So penso paplang nge, aro nang anangmen ke Jisu binot. Piyok pu tene anangsi abithang arleng hel yok pap hel para pajok nge; 22Hemphu pot alam turki po parasi kapathan, lake, 23“Langot, labang so-arlope agat dosi, So penso paplange, aro arleng hel anang men Immanuwel biye;” [labang alam acho ke “Arnam ili pen do”] labang alam kichok aphan ladisi chiplang ngo. 24Konam Jusep po amek-kijang para thursi, Hemphu atharlon po anangyok kithan badisi, Mary pe pen chi-eno; 25manta penso oso-so plangple lengyok ke, anang Mary pe ape-rik dong dunde yongot; la-aphel anang labang Oso so amen Jisu bilo.

AMRI KARBI N.T. -  AKIMI ANGTON N.T.


Copyright © 2014 by The Bible Society of India
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Learn More About AKIMI ANGTON N.T. (BSI)