YouVersion Logo
Search Icon

Sô-phô-ni 2

2
Lời tiên tri cảnh cáo các dân tộc khác
1Hỡi dân chẳng biết xấu hổ!
Hãy tập hợp lại, hãy tập hợp lại,
2Trước khi chỉ thị được ban ra,
Ngày giờ trôi qua như trấu bay đi;
Trước khi cơn nóng giận của Đức Giê-hô-va
Đến trên các ngươi;
Trước khi ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va
Đến trên các ngươi.
3Hỡi tất cả những người nhu mì trên đất,
Là người thi hành mệnh lệnh của Chúa,
Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va,
Hãy tìm kiếm sự công chính, tìm kiếm sự nhu mì;
Có lẽ anh em sẽ được che chở
Trong ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va.
4Thật vậy, Ga-xa sẽ bị bỏ hoang,#Êsai 14:29-31; Giê 47:1-7; Êxê 25:15-17; Giôên 3:4-8; Amốt 1:6-8; Xa 9:5-7.
Ách-ca-lôn sẽ tiêu điều;
Người ta sẽ đuổi Ách-đốt ra đi giữa trưa,
Và Éc-rôn sẽ bị nhổ đi.
5Khốn cho cư dân miền duyên hải,
Tức là dân Cơ-rết!
Hỡi Ca-na-an là đất của người Phi-li-tin,
Lời Đức Giê-hô-va cũng nghịch cùng các ngươi:
“Ta sẽ tiêu diệt ngươi
Cho đến khi không còn dân cư nữa.”
6Miền duyên hải sẽ trở thành đồng cỏ,
Để những người chăn làm bãi thả chiên
Và làm chuồng cho bầy chiên.
7Miền ấy sẽ thuộc về phần sót lại của nhà Giu-đa;
Họ sẽ chăn chiên tại đó.
Buổi tối, họ sẽ nghỉ đêm
Trong các nhà của Ách-ca-lôn;
Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ sẽ thăm viếng họ,
Và đem dân bị lưu đày của họ trở về.
8“Ta đã nghe lời nhạo báng của Mô-áp,#Êsai 15:1–16:14; 25:10-12; Giê 48:1–49:6; Êxê 21:28-32; 25:1-11; Amốt 1:13-15.
Lời sỉ vả của dân Am-môn;
Chúng nhạo báng dân Ta,
Khoe khoang về việc chúng xâm lấn lãnh thổ dân Ta.”#2:8 Nn: của họ.
9Vì vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân,#Sáng 19:24.
Là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán rằng:
“Thật như Ta hằng sống!
Mô-áp sẽ giống như Sô-đôm
Và dân Am-môn sẽ giống như Gô-mô-rơ;
Chúng sẽ trở thành một nơi đầy gai góc,
Một hầm muối, một chỗ hoang vu đời đời.
Những người sống sót của dân Ta sẽ cướp phá chúng,
Dân sót của Ta sẽ chiếm đất đai chúng làm sản nghiệp.”
10Đó là điều chúng bị báo trả về sự kiêu ngạo của mình,
Vì chúng đã nhạo báng và khoe khoang
Chống lại dân của Đức Giê-hô-va vạn quân.
11Đối với chúng, Đức Giê-hô-va thật đáng khiếp sợ,
Vì Ngài sẽ tiêu diệt tất cả các thần trên đất,
Và ai nấy sẽ thờ lạy Ngài ngay tại chỗ mình,
Tất cả hải đảo của các nước cũng vậy.
12“Còn các ngươi, hỡi dân Cút!#Êsai 18:1-7.
Các ngươi sẽ bị giết bởi gươm Ta.”
13Đức Giê-hô-va sẽ dang tay về phía bắc,#Êsai 10:5-34; 14:24-27; Na 1:1–3:19.
Ngài sẽ hủy diệt A-si-ri,
Và làm cho Ni-ni-ve trở nên một nơi hoang vu,
Một chỗ khô khan như sa mạc.
14Các bầy thú vật sẽ nằm ở giữa thành;
Tất cả các loài thú khác,
Kể cả chim bồ nông và con nhím,
Cũng ở trên những đầu cột.
Tiếng chim hót vang qua cửa sổ,
Cảnh hoang tàn ở nơi ngưỡng cửa,
Vì mọi thứ bằng gỗ bá hương đã bị dỡ đi.
15Thành nhộn nhịp nầy đã an nhiên tự đắc mà nói rằng:
“Ta đây, ngoài ta không còn ai cả!”
Thế mà bây giờ nó đã trở nên hoang vu,
Làm chỗ nằm nghỉ cho các loài thú!
Mọi người qua lại đều huýt sáo vẫy tay nhạo cười!

Currently Selected:

Sô-phô-ni 2: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy