Xa-cha-ri 7:14

Xa-cha-ri 7:14 VIE2010

Ta đã làm tan tác chúng như bởi một cơn gió lốc cuốn đi khắp các nước mà chúng chưa từng biết. Phía sau chúng là một xứ sở đã trở nên hoang vu đến nỗi không còn ai qua lại. Chúng đã làm cho đất nước tươi đẹp trở thành hoang tàn.’”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share