Xa-cha-ri 5
VIE2010

Xa-cha-ri 5

5
Khải tượng về cuốn sách bay
1Tôi lại ngước mắt lên nhìn và thấy có một cuốn sách đang bay. 2Thiên sứ hỏi tôi: “Ngươi thấy gì?” Tôi đáp: “Tôi thấy một cuốn sách đang bay, chiều dài sách khoảng chín mét,#5:2 Nn: hai mươi am-ma. chiều ngang khoảng bốn mét rưỡi.”
3Thiên sứ bảo tôi: “Ấy là sự nguyền rủa tuyên ra cho khắp mặt đất. Chiếu theo một mặt của sách ấy, bất cứ ai trộm cắp sẽ bị dứt khỏi đây; và chiếu theo mặt kia của sách ấy, bất cứ ai thề dối sẽ bị dứt khỏi đây.” 4Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Ta sẽ khiến cuốn sách nầy đi ra, nó sẽ vào nhà kẻ trộm và vào nhà kẻ nhân danh Ta mà thề dối. Nó sẽ ở lại trong nhà kẻ ấy và sẽ thiêu hủy nhà ấy, cả gỗ lẫn đá.”
Khải tượng về người đàn bà ngồi trong cái thúng
5Thiên sứ nói chuyện với tôi đi ra, và bảo tôi: “Hãy ngước mắt lên mà xem vật gì đang đi ra.” 6Tôi hỏi: “Vật gì thế?” Thiên sứ đáp: “Vật đang đi ra là một cái thúng.”#5:6 Nn: ê-pha; là dụng cụ đo lường, khoảng 22 lít. Thiên sứ lại nói tiếp: “Đó là tội lỗi của dân cư khắp đất.” 7Rồi tôi thấy cái nắp chì được nhấc lên, và có một người đàn bà ngồi trong cái thúng. 8Thiên sứ nói: “Người đàn bà nầy tượng trưng cho tội ác.” Rồi thiên sứ đẩy người đàn bà vào cái thúng, và đậy nắp chì trên miệng thúng. 9Tôi lại ngước mắt lên nhìn và thấy có hai người đàn bà hiện ra, giương cánh trong gió; cánh của họ giống như cánh cò. Họ nhấc cái thúng lên lơ lửng giữa đất trời. 10Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: “Họ đem cái thúng đi đâu vậy?” 11Thiên sứ đáp: “Đem đến đất Si-nê-a để xây nhà cho nó. Khi đã xây xong, nó sẽ được đặt vào đó, trên một cái bệ.”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010