Xa-cha-ri 2:7

Xa-cha-ri 2:7 VIE2010

“Hỡi Si-ôn, những kẻ đang sống tại Ba-by-lôn, hãy trốn thoát!”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 2:7