Xa-cha-ri 11:1

Xa-cha-ri 11:1 VIE2010

Hỡi Li-ban, hãy mở các cửa, Cho lửa thiêu nuốt những cây bá hương của ngươi!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share