YouVersion Logo
Search Icon

Rô-ma 3

3
1Vậy thì làm người Do Thái có ích lợi gì không? Hay sự cắt bì có giá trị gì? 2Ích lợi đủ mọi mặt. Trước hết, người Do Thái được ủy thác lời của Đức Chúa Trời. 3Nhưng việc gì sẽ xảy ra nếu một vài người trong số họ không tin? Liệu sự vô tín của họ có vô hiệu hóa sự thành tín của Đức Chúa Trời không? 4Chẳng hề như vậy! Đức Chúa Trời là chân thật, mặc dù mọi người đều giả dối, như có lời chép:
“Để Chúa được nhìn nhận là công chính trong lời Ngài phán,
Và đắc thắng khi bị xét đoán.”#Thi 51:4 (50:6, LXX).
5Nhưng nếu sự không công chính của chúng ta chứng tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ nói làm sao? Có phải Đức Chúa Trời bất công khi Ngài giáng cơn giận trên chúng ta không? (Tôi nói theo cách nói của người đời) 6Chẳng hề như vậy! Vì nếu vậy thì làm sao Đức Chúa Trời phán xét thế gian được? 7Còn nếu nhờ sự dối trá của tôi mà chân lý của Đức Chúa Trời thêm vinh quang, thì tại sao tôi còn bị kết án như một tội nhân? 8Vậy thì tại sao chúng ta không “làm điều ác để có điều lành”? — như một số người đã vu cáo rằng chúng tôi dạy như thế — Họ bị phán xét là đáng lắm.
Không có ai công chính
9Vậy thì sao? Chúng ta có điều gì tốt hơn không? Hoàn toàn không; vì chúng tôi đã xác nhận rằng cả người Do Thái và Hi Lạp đều ở dưới quyền lực của tội lỗi, 10như có lời chép:
“Chẳng có một ai công chính cả,
Dù một người cũng không.
11Chẳng có một người nào hiểu biết,
Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.
12Tất cả đều lầm lạc, đều trở nên vô ích;
Chẳng có một ai làm điều lành,
Dù một người cũng không.”#Thi 14:1-3; 53:1-3.
13“Họng chúng nó như mồ mả mở toang;”#Thi 5:9.
“Chúng dùng lưỡi mình để dối gạt;
Nọc rắn độc ẩn dưới môi của chúng.”#Thi 140:3.
14“Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.”#Thi 10:7.
15“Chúng nhanh chân để gây đổ máu,
16Chúng gieo rắc sự tàn hại và khốn cùng,
17Chẳng bao giờ biết con đường bình an.”#Êsai 59:7,8.
18“Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mắt chúng.”#Thi 36:1.
19Chúng ta biết rằng những điều luật pháp nói, là nói cho những ai ở dưới luật pháp để mọi miệng đều phải nín lặng, và cả thiên hạ đều chịu tội trước mặt Đức Chúa Trời; 20vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, vì nhờ luật pháp người ta nhận biết tội lỗi.#Thi 143:2; Ga 2:16.
Sự công chính của Đức Chúa Trời. – Xưng công chính bởi đức tin
(3:21 – 5:21)
Sự công chính của Đức Chúa Trời
21Nhưng bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều nầy đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. 22Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả;#Ga 2:16. 23vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời; 24nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. 25Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc nầy bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. 26Trong hiện tại, Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus.
27Vậy thì có gì để khoe khoang không? Không có gì để khoe khoang cả. Dựa vào luật nào? Luật của việc làm chăng? Không phải, nhưng dựa vào luật của đức tin. 28Vì chúng ta tin rằng một người được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. 29Phải chăng Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Do Thái thôi? Chẳng phải Ngài cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại nữa sao? Phải, Ngài cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại nữa; 30vì Đức Chúa Trời là một, là Đấng sẽ làm cho người chịu cắt bì được xưng công chính bởi đức tin, cũng làm cho người không chịu cắt bì được xưng công chính bởi đức tin nữa.#Phục 6:4; Ga 3:20. 31Vậy, chúng ta vì đức tin mà loại bỏ luật pháp hay sao? Không hề như vậy! Ngược lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.

Currently Selected:

Rô-ma 3: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy