Rô-ma 10:6

Rô-ma 10:6 VIE2010

Nhưng sự công chính đến từ đức tin nói thế nầy: “Đừng nói trong lòng mình rằng: ‘Ai sẽ lên trời?’ với hàm ý là để đem Đấng Christ xuống
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share