YouVersion Logo
Search Icon

Khải Huyền 7

7
Những người Y-sơ-ra-ên được đóng ấn
1Sau đó, tôi thấy bốn thiên sứ đứng ở bốn góc đất cầm bốn ngọn gió lại để không có gió thổi trên đất, trên biển hoặc trên bất cứ cây cối nào.#Giê 49:36; Đa 7:2; Xa 6:5. 2Tôi lại thấy một thiên sứ khác đến từ hướng mặt trời mọc, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Thiên sứ nầy lớn tiếng gọi bốn thiên sứ đã được ban cho quyền làm hại đất cùng biển 3và bảo rằng: “Đừng làm hại đất, biển và những cây cối, cho đến lúc chúng ta đã đóng ấn trên trán các đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta.”#Êxê 9:4,6. 4Tôi nghe số người được đóng ấn là: Một trăm bốn mươi bốn nghìn. Những người được đóng ấn đến từ các bộ tộc của dân Y-sơ-ra-ên.
5Trong bộ tộc Giu-đa: Mười hai nghìn người được đóng ấn;
Trong bộ tộc Ru-bên: Mười hai nghìn;
Trong bộ tộc Gát: Mười hai nghìn;
6Trong bộ tộc A-se: Mười hai nghìn;
Trong bộ tộc Nép-ta-li: Mười hai nghìn;
Trong bộ tộc Ma-na-se: Mười hai nghìn;
7Trong bộ tộc Si-mê-ôn: Mười hai nghìn;
Trong bộ tộc Lê-vi: Mười hai nghìn;
Trong bộ tộc Y-sa-ca: Mười hai nghìn;
8Trong bộ tộc Sa-bu-lôn: Mười hai nghìn;
Trong bộ tộc Giô-sép: Mười hai nghìn;
Trong bộ tộc Bên-gia-min: Mười hai nghìn người được đóng ấn.
Phước hạnh thiên đàng
9Sau đó tôi nhìn xem, kìa, có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè. 10Họ lớn tiếng kêu rằng: “Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng ngồi trên ngai, và thuộc về Chiên Con.” 11Tất cả các thiên sứ đứng quanh ngai, quanh các trưởng lão và bốn sinh vật, phủ phục trước ngai và thờ lạy Đức Chúa Trời, 12nói rằng: “A-men! Nguyện sự chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, tôn kính, quyền năng và uy lực quy về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời. A-men!” 13Một trong các trưởng lão nói với tôi rằng: “Những người mặc áo dài trắng ấy là ai, và họ từ đâu đến?” 14Tôi thưa rằng: “Thưa chúa, chúa biết.” Trưởng lão ấy nói với tôi: “Đây là những người đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết của Chiên Con.#Đa 12:1. 15Vì vậy, họ được ở trước ngai Đức Chúa Trời, ngày đêm phục vụ trong đền thờ của Ngài; và Đấng ngồi trên ngai sẽ che phủ họ. 16Họ sẽ không còn đói hoặc khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến họ.#Êsai 49:10. 17Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và dẫn họ đến những suối nước sự sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt họ.”#Thi 23:1; Êxê 34:23; Thi 23:2; Êsai 49:10; 25:8.

Currently Selected:

Khải Huyền 7: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy