Thi Thiên 97
VIE2010

Thi Thiên 97

97
Quyền cai trị tối cao của Đức Giê-hô-va
1Đức Giê-hô-va cai trị! Hỡi trái đất, hãy mừng rỡ!
Hỡi muôn vàn hải đảo, hãy vui vẻ!
2Mây và bóng tối dày đặc vây quanh Ngài,
Sự công chính và công lý làm nền móng cho ngôi Ngài.
3Lửa bay ra trước mặt Ngài
Và thiêu đốt hết kẻ thù chung quanh.
4Tia chớp của Ngài soi sáng thế gian;
Trái đất nhìn thấy và rúng động.
5Các núi tan chảy như sáp trước mặt Đức Giê-hô-va,
Trước mặt Chúa của cả địa cầu.
6Các tầng trời rao truyền sự công chính Ngài,
Muôn dân chiêm ngưỡng vinh quang Ngài.
7Nguyện tất cả kẻ thờ hình tượng,
Và những kẻ khoe khoang về hình tượng đều bị hổ thẹn.
Hỡi các thần, hãy thờ lạy Đức Giê-hô-va!
8Lạy Đức Giê-hô-va, Si-ôn nghe và hoan hỉ,
Các con gái Giu-đa đều nức lòng mừng rỡ,
Vì sự phán xét của Ngài.
9Vì Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là Đấng Chí Cao trên cả trái đất,
Ngài được tôn cao vượt trên tất cả các thần.
10Hỡi những người yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét điều ác.
Ngài bảo vệ linh hồn các thánh của Ngài
Và giải cứu họ khỏi tay kẻ ác.
11Ánh sáng chiếu rọi người công chính
Và niềm vui tràn ngập trong lòng người ngay thẳng.
12Hỡi người công chính, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va!
Và cảm tạ danh thánh của Ngài.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010