Thi Thiên 93
VIE2010

Thi Thiên 93

93
Sự uy nghiêm của Đức Giê-hô-va
1Đức Giê-hô-va cai trị, Ngài mặc vẻ uy nghiêm;
Đức Giê-hô-va mặc và thắt lưng bằng sức mạnh.
Thế giới được thiết lập vững bền, không hề bị rúng động.
2Ngôi Chúa đã lập vững từ thời xưa;
Chúa hiện hữu từ trước vô cùng.
3Lạy Đức Giê-hô-va, sóng biển nổi lên,
Đại dương gầm thét;
Biển cả trỗi tiếng ầm ầm.
4Đức Giê-hô-va ngự trên cao, đầy quyền năng,
Mạnh hơn tiếng gầm thét của các dòng nước lớn,
Hơn biển cả ba đào.
5Lạy Đức Giê-hô-va, các chứng ước Ngài rất chắc chắn,
Sự thánh khiết là xứng đáng
Cho nhà Ngài đến đời đời.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010