YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 92

92
Ca ngợi ơn lành của Đức Giê-hô-va
Thi Thiên. Bài ca về ngày sa-bát
1Lạy Đấng Chí Cao, thật tốt đẹp biết bao khi ca ngợi Đức Giê-hô-va
Và chúc tụng danh của Ngài;
2Rao truyền lòng nhân từ Chúa vào mỗi buổi sáng,
Và sự thành tín của Ngài vào ban đêm,
3Trên nhạc cụ mười dây và trên đàn hạc
Hòa với đàn lia.
4Vì Đức Giê-hô-va ôi, Ngài đã làm cho con vui vẻ bởi công việc Ngài;
Và mừng rỡ về công tác của tay Ngài.
5Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài vĩ đại biết bao!
Tư tưởng Ngài rất sâu sắc!
6Người u mê không biết được,
Kẻ ngu dại cũng chẳng hiểu thấu.
7Dù người dữ mọc lên như cỏ
Và kẻ ác được hưng thịnh,
Chúng sẽ bị hủy diệt đời đời.
8Nhưng lạy Đức Giê-hô-va,
Ngài được tôn cao mãi mãi.
9Vì Đức Giê-hô-va ôi, kìa, kẻ thù Ngài,
Vì kìa, kẻ thù của Ngài sẽ hư mất;
Tất cả kẻ làm ác sẽ bị đánh tan tác.
10Nhưng Chúa làm cho sừng của con ngước cao lên như sừng bò tót;
Con được xức bằng dầu mới.
11Mắt con đã thấy kẻ thù của con bị phạt
Và tai con nghe kẻ ác của con bị báo trả.
12Người công chính sẽ mọc lên như cây kè,
Và lớn lên như cây bá hương ở Li-ban.
13Những người được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va
Sẽ trổ hoa trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta.
14Dù đến tuổi già cả, họ sẽ còn sinh bông trái,
Thịnh vượng và xanh tươi.
15Để chứng tỏ Đức Giê-hô-va là chính trực;
Ngài là vầng đá của con, và trong Ngài chẳng có sự bất chính.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy