YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 89

89
Giao ước của Đức Giê-hô-va với Đa-vít#I Vua 4:31.
Huấn ca của Ê-than, người Ếch-ra-hít
1Con sẽ ca hát về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mãi mãi,
Miệng con sẽ truyền ra đức thành tín của Ngài từ đời nầy qua đời kia.
2Vì con đã nói: “Lòng nhân từ của Chúa được lập vững đến đời đời,
Ngài làm vững bền sự thành tín của Ngài như các tầng trời.”
3Ngài phán: “Ta đã lập giao ước với người được chọn của Ta,
Ta đã thề với Đa-vít, đầy tớ Ta, rằng:
4‘Ta sẽ lập dòng dõi ngươi đến mãi mãi,#II Sa 7:12-16; I Sử 17:11-14; Thi 132:11; Công 2:30.
Và dựng ngôi ngươi bền vững đến đời đời.’” (Sê-la)
5Lạy Đức Giê-hô-va, các tầng trời sẽ ca ngợi các phép lạ Ngài;
Đức thành tín của Ngài cũng được ca ngợi trong hội của các thánh.
6Vì ai ở trên các tầng trời có thể sánh được với Đức Giê-hô-va?
Trong vòng các thần, ai giống như Đức Giê-hô-va?
7Đức Chúa Trời thật đáng kính sợ trong hội các thánh,
Rất đáng kinh hãi hơn những kẻ đứng chầu chung quanh Ngài.
8Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân,
Ai có quyền năng giống như Chúa?
Lạy Đức Giê-hô-va, sự thành tín Ngài ở chung quanh Ngài.
9Chúa cai trị sự gầm thét của biển:
Khi sóng nổi lên, Ngài khiến chúng lặng im.
10Chúa đã chà nát Ra-háp#89:10 Xem chú thích ở Gióp 9:13. khác nào một xác chết,
Bằng cánh tay đại năng, Ngài đánh tan tác quân thù.
11Các tầng trời đều thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Ngài;
Chúa đã sáng tạo thế giới và mọi vật ở trong đó.
12Phương bắc, phương nam cũng bởi Chúa dựng nên;
Tha-bô và Hẹt-môn đều vui mừng vì danh Chúa.
13Chúa có cánh tay đại năng,
Bàn tay Chúa có sức mạnh và tay phải Chúa giơ cao lên.
14Sự công chính và công lý là nền của ngôi Chúa;
Sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Chúa.
15Phước cho dân tộc nào biết cất tiếng reo mừng!
Lạy Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa.
16Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa,
Nhờ sự công chính của Ngài, họ được tôn cao.
17Vì chính Chúa là vinh quang của sức mạnh họ;
Nhờ ơn Chúa, sừng của chúng con sẽ được ngước cao lên.
18Vì Đức Giê-hô-va là cái khiên của chúng con,
Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là Vua chúng con.
19Bấy giờ, Chúa phán với người thánh của Chúa qua khải tượng, rằng:
“Ta đã đặt một dũng sĩ để giúp đỡ ngươi,
Và tôn cao một người được lựa chọn giữa vòng dân chúng.
20Ta đã tìm được Đa-vít là đầy tớ Ta,#I Sa 13:14; 16:1,12; Công 13:22.
Xức cho người bằng dầu thánh của Ta,
21Bàn tay Ta sẽ nâng đỡ người,
Cánh tay Ta sẽ làm cho người mạnh mẽ.
22Quân thù sẽ chẳng áp bức người,
Kẻ ác cũng sẽ không hạ nhục người được.
23Ta sẽ chà nát kẻ thù của người ngay trước mặt người.
Và cũng đánh gục những kẻ ghét người.
24Nhưng sự thành tín và sự nhân từ Ta sẽ ở cùng người;
Trong danh Ta, sừng người sẽ được ngước lên.
25Ta cũng sẽ đặt tay người trên biển,
Và tay phải người trên các dòng sông.
26Người sẽ gọi Ta rằng: ‘Ngài là Cha của con,
Là Đức Chúa Trời của con và là vầng đá cứu rỗi của con.’
27Ta cũng sẽ lập người làm con trưởng nam Ta,#Khải 1:5.
Là vua cao trọng hơn hết các vua trên đất.
28Ta sẽ cứ giữ lòng nhân từ Ta đối với người cho đến đời đời,
Và làm cho giao ước giữa Ta với người được vững bền.
29Ta cũng sẽ làm cho dòng dõi người còn đến đời đời
Và ngôi người sẽ tồn tại như các ngày của trời.
30Nếu con cháu người lìa bỏ luật pháp Ta,
Không đi theo phán quyết Ta;
31Nếu họ vi phạm luật lệ Ta,
Không vâng giữ các điều răn của Ta,
32Thì Ta sẽ dùng roi mà trừng phạt sự nổi loạn của họ,
Và lấy tai họa mà sửa phạt tội lỗi của họ.
33Nhưng lòng nhân từ Ta đối với người sẽ không dời đổi,
Và sự thành tín Ta đối với người cũng không hề dứt.
34Ta sẽ không hủy bỏ giao ước Ta,
Cũng chẳng thay đổi lời đã phán bởi môi miệng Ta.
35Ta đã lấy sự thánh khiết Ta mà thề một lần đủ cả;
Ta sẽ không nói dối với Đa-vít.
36Dòng dõi người sẽ còn đến đời đời,
Và ngôi người sẽ tồn tại như mặt trời ở trước mặt Ta.
37Ngôi ấy sẽ được vững bền mãi mãi như mặt trăng,
Là bằng chứng vững chắc giữa mây trời.” (Sê-la)
38Nhưng bây giờ Chúa lại từ bỏ và khinh thường người,
Nổi giận cùng người được xức dầu của Ngài.
39Chúa đã hủy bỏ giao ước với đầy tớ Ngài;
Ngài làm ô uế vương miện người trong bụi đất.
40Chúa đã triệt hạ tất cả tường thành của người,
Phá hủy những đồn lũy người.
41Mọi kẻ đi ngang qua đều cướp phá người;
Các lân bang sỉ nhục người.
42Chúa đã nhấc cao tay phải của kẻ thù người lên;
Ngài làm cho mọi kẻ thù địch với người vui mừng.
43Chúa làm cho lưỡi gươm người quay lại,
Không còn giúp đỡ người trong cơn chiến trận.
44Chúa chấm dứt thời huy hoàng của người,
Ném ngôi người xuống đất.
45Ngài rút ngắn tuổi thanh xuân của người,
Và bao phủ người bằng sự sỉ nhục, nhuốc nhơ. (Sê-la)
46Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ ẩn mặt cho đến chừng nào?
Cơn giận Ngài sẽ cháy như lửa cho đến bao giờ?
47Xin Chúa nhớ lại đời người thật ngắn ngủi!
Ngài dựng nên con loài người vô nghĩa biết bao!
48Ai là người sống mà chẳng thấy sự chết?
Ai sẽ cứu linh hồn mình khỏi quyền âm phủ? (Sê-la)
49Lạy Chúa, sự nhân từ mà Chúa đã lấy sự thành tín thề hứa với Đa-vít ngày xưa,
Bây giờ ở đâu?
50Chúa ôi! Xin nhớ lại nỗi sỉ nhục của các đầy tớ Chúa;
Sự sỉ nhục của muôn dân chất chứa trong lòng con.
51Lạy Đức Giê-hô-va, đó là nỗi sỉ nhục mà những kẻ thù Chúa đã dùng
Để sỉ nhục mỗi bước của người được Chúa xức dầu.
52Đáng chúc tụng Đức Giê-hô-va đến đời đời!
A-men! A-men!

Currently Selected:

Thi Thiên 89: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy