YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 86

86
Cầu xin Chúa giúp đỡ chống lại kẻ thù
Bài cầu nguyện của Đa-vít
1Đức Giê-hô-va ôi! Xin nghiêng tai nhậm lời con,
Vì con đang khốn cùng và thiếu thốn.
2Xin bảo vệ linh hồn con, vì con là người trung tín;
Đức Chúa Trời của con ôi!
Xin cứu đầy tớ Chúa,
Là người vẫn tin cậy Ngài.
3Chúa ôi! Xin thương xót con,
Vì hằng ngày con kêu cầu Ngài.
4Xin làm cho linh hồn đầy tớ Chúa được vui mừng
Vì Chúa ôi! Linh hồn con ngưỡng vọng Chúa.
5Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn lòng tha thứ,
Ban sự nhân từ vô lượng cho những người kêu cầu Ngài.
6Lạy Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con,
Xin để ý đến tiếng nài xin của con.
7Trong ngày gian truân, con sẽ kêu cầu cùng Chúa,
Vì Chúa nhậm lời con.
8Chúa ôi! Trong vòng các thần không có ai giống như Chúa,
Cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Ngài.
9Muôn dân mà Chúa đã tạo dựng#Khải 15:4.
Sẽ đến thờ lạy trước mặt Chúa
Và tôn vinh danh Ngài.
10Vì Chúa rất vĩ đại, làm các phép mầu,
Chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi.
11Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường lối của Chúa,
Thì con sẽ đi theo chân lý của Ngài;
Xin khiến con một lòng kính sợ danh Ngài.
12Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, con hết lòng ca ngợi Chúa,
Tôn vinh danh Chúa mãi mãi.
13Vì lòng nhân từ của Chúa đối với con rất lớn lao;
Chúa đã giải cứu linh hồn con khỏi vực sâu của âm phủ.
14Lạy Đức Chúa Trời, những kẻ kiêu ngạo đã nổi lên chống lại con,
Một lũ hung bạo tìm hại mạng sống con;
Chúng chẳng để Chúa đứng trước mặt mình.
15Nhưng Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn,
Chậm nóng giận, đầy lòng nhân từ và chân thật.
16Ôi! Cầu Chúa đoái xem con và thương xót con;
Xin ban sức mạnh Chúa cho đầy tớ Chúa
Và cứu con trai của tớ gái Ngài.
17Xin Chúa ban một dấu hiệu về ơn Chúa đối với con
Để những kẻ ghét con được thấy dấu ấy và hổ thẹn,
Vì Đức Giê-hô-va ôi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi con.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy