Thi Thiên 84
VIE2010

Thi Thiên 84

84
Tác giả mong ước được thờ phượng Chúa trong đền thánh
Thi Thiên của con cháu Cô-ra, sáng tác cho nhạc trưởng, dùng với nhạc cụ “Ghi-tít”
1Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân,
Nơi ngự của Ngài đáng yêu thay!
2Linh hồn con mong ước đến nỗi hao mòn
Về hành lang của Đức Giê-hô-va;
Tâm hồn và thể xác con cất tiếng ca ngợi
Đức Chúa Trời hằng sống.
3Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân
Là Vua của con và là Đức Chúa Trời của con,
Ngay cả con chim sẻ còn tìm được một nơi để ở
Và chim én còn kiếm được một chỗ để làm tổ đẻ con,
Là nơi gần bàn thờ của Chúa.
4Phước cho người nào được ở trong nhà Chúa!
Họ sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi. (Sê-la)
5Phước cho người nào được sức lực trong Chúa,
Và lòng họ hướng về con đường dẫn đến Si-ôn.#84:5 Ctd: Hướng về con đường hành hương.
6Đang khi đi qua trũng khóc lóc.#84:6 Nn: trũng Ba-ca, Ctd: thung lũng khô cằn.
Họ làm cho trũng ấy trở nên những suối nước;
Mưa sớm cũng phủ phước cho nó.
7Họ đi tới, sức lực ngày càng tăng,
Cho đến khi họ ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.
8Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin nghe lời cầu nguyện của con;
Đức Chúa Trời của Gia-cốp ôi, xin Ngài lắng tai nghe. (Sê-la)
9Lạy Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng con;
Xin đoái xem mặt của người được Chúa xức dầu.
10Vì một ngày trong hành lang Chúa
Đáng hơn một nghìn ngày ở nơi khác.
Con đã chọn thà làm người giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời
Còn hơn là sống trong trại kẻ dữ.
11Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên;
Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh quang;
Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành nào
Cho những người sống cuộc đời trọn vẹn.
12Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân,
Phước cho người nào tin cậy nơi Ngài!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010